Σημαντική αποτελεσματικότητα της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα

Σημαντική αποτελεσματικότητα της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα

3/3/2016                                                                                                                               10.00

 

Η Novartis ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα των μελετών MEASURE 1 και MEASURE 2 Φάσης ΙΙΙ για τη σεκουκινουμάμπη στην Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (ΑΣ) δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM).Οι κύριες αυτές μελέτες κατέδειξαν την σημαντική κλινική βελτίωση των ασθενών που έλαβαν σεκουκινουμάμπη έναντι εικονικού φαρμάκου στα σημεία και συμπτώματα της ενεργής αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας (AΣ) – μια μακροχρόνια, επώδυνη φλεγμονή της σπονδυλικής στήλης που μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία2,3. Συλλογικά οι μελέτες αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα κλινικών μελετών που έχει διεξαχθεί ποτέ για την AΣ, με τη συμμετοχή 590 ασθενών 2.

Και στις δύο μελέτες, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό των ασθενών με τουλάχιστον 20% βελτίωση, στο κριτήριο ανταπόκρισης της Διεθνούς Εταιρείας Αξιολόγησης της Σπονδυλαρθρίτιδας (ASAS 20), την 16η εβδομάδα λαμβάνοντας σεκουκινουμάμπη 150 mg. Η κλινική ανταπόκριση ASAS 20 με σεκουκινουμάμπη 150mg έναντι εικονικού φαρμάκου την Εβδομάδα 16 ήταν 60,8% (έναντι 28,7%, p <0,001) για τη μελέτη MEASURE 1 και 61,1% (έναντι 28,4%, p <0,001) για την MEASURE 2 2. Στις μελέτες συμμετείχαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν λάβει στο παρελθόν αντι -TNF θεραπεία και ασθενείς που είχαν προηγουμένως αποτύχει στην αντι -TNF θεραπεία, με εμφανή κλινικά οφέλη σε όλο το φάσμα του πληθυσμού των μελετών 2 .

Οι κλινικές βελτιώσεις παρατηρήθηκαν ήδη από την Εβδομάδα 1 και διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των μελετών, με 77% των ασθενών να πετυχαίνουν ανταπόκριση ASAS 20 στο τέλος της εβδομάδας 522. Όλες οι αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας, εκτός από αυτή κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας 16, αποτελούσαν διερευνητικά καταληκτικά σημεία 2.

«Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι μια ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία και πολλοί ασθενείς δεν επιτυγχάνουν επαρκή και σταθερή βελτίωση από τις τρέχουσες θεραπείες», είπε ο Vasant Narasimhan, Γενικός Επικεφαλής Ανάπτυξης της Novartis Pharmaceuticals. «Αυτές οι δύο μελέτες αποδεικνύουν τις δυνατότητες της σεκουκινουμάμπης για την αντιμετώπιση αυτής της σημαντικής ανεκπλήρωτης ανάγκης και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε μακροπρόθεσμα δεδομένα σχετικά με τη δράση του αναστολέα IL-17Α στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα».

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας της IL-17Α για τον οποίο αποδείχθηκε η αποτελεσματικότητά του σε μελέτες Φάσης ΙΙΙ της ΑΣ και πρόσφατα εγκρίθηκε στην Ευρώπη για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ενεργή ΑΣ που με ανεπαρκή ανταπόκριση στη συμβατική θεραπεία, όπως σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Υπάρχει ανάγκη για νέες θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα ΜΣΑΦ ή στους αντι-TNFs, που αφορούν έως και το 40% των ασθενών στην τελευταία θεραπεία 4.

Η σεκουκινουμάμπη ήταν καλά ανεκτή και στις δύο μελέτες, με συνολικό προφίλ ασφάλειας αντίστοιχο με εκείνο που παρατηρήθηκε σε κλινικές μελέτες για άλλες ενδείξεις στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 9.600 ασθενείς, καθώς και πάνω από 12.500 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε σεκουκινουμάμπη μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου 2,5. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) που παρατηρήθηκαν κατά την Εβδομάδα 16 ήταν λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, κεφαλαλγία και δυσλιπιδαιμία (μη φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης/ τριγλυκεριδίων) 2 .
Σχετικά με τις μελέτες MEASURE 1 και MEASURE 2
Οι εν εξελίξει MEASURE 1 και MEASURE 2 είναι πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες Φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με ακτινολογικά επιβεβαιωμένη ΑΣ, σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Τόσο η MEASURE 1 όσο και η MEASURE 2 αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα της σεκουκινουμάμπης 75mg και 150mg έναντι του εικονικού φαρμάκου. Στη μελέτη MEASURE 1, οι ασθενείς έλαβαν ενδοφλέβια δόση εφόδου 10 mg/kg κάθε δύο εβδομάδες για τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της θεραπείας, ακολουθούμενη από μηνιαίες υποδόριες δόσεις που σκοπό είχαν να παρέχουν υψηλή έκθεση για την επαγωγή της απόκρισης. Η μελέτη MEASURE 2 αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα υποδόριου σχήματος εφόδου.

Δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία αξιολόγησαν τα σημεία και τα συμπτώματα της νόσου, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής κατά την Εβδομάδα 16 και στις δύο μελέτες, συμπεριλαμβανομένων: της ανταπόκρισης ASAS 40 της μεταβολής από την αρχική τιμή της υψηλής ευαισθησίας C αντιδρώσας πρωτεΐνης (hsCRP), της βελτίωσης ASAS 5/6, τις μεταβολές από την έναρξη της μελέτης της συνολικής βαθμολογίας BASDAI, της βαθμολογίας της συνοπτικής συνιστώσας για τη λειτουργικότητα του ερωτηματολογίου για την ποιότητα ζωής SF-36 (SF-36 PCS), και της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου για την ποιότητα ζωής ασθενών με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ASQoL), τη μερική ύφεση ASAS και τη γενική ασφάλεια και την ανεκτικότητα.

• Μελέτη MEASURE 1: τα πρωτεύοντα και όλα τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία επετεύχθησαν και στις δύο ομάδες της σεκουκινουμάμπης στη μελέτη αυτή2.
• Μελέτη MEASURE 2: τα πρωτεύοντα και όλα τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία εκτός από την μερική ύφεση στην κλίμακα της Διεθνούς εταιρίας Αξιολόγησης της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλίτιδας (ASAS) επετεύχθησαν στην ομάδα που έλαβε υποδορίως τη σεκουκινουμάμπη στην δόση των 150 mg στη μελέτη αυτή2.

Οι αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας εκτός από αυτές κατά την εβδομάδα 16 αποτελούσαν διερευνητικά καταληκτικά σημεία 1.
Σχετικά με την Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα (AS)
Η ΑΣ είναι μια επώδυνη νόσος που προκαλείται από φλεγμονή της σπονδυλικής στήλης και μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία. Έως και 70% των ασθενών με σοβαρή ΑΣ αναπτύσσει συνοστέωση της σπονδυλικής στήλης (κατά την οποία η σύντηξη των οστών οδηγεί σε αγκύλωση της σπονδυλικής στήλης) σε διάστημα 10 ως 15 ετών, μια εξέλιξη που μειώνει σημαντικά την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής6. Η ΑΣ εκδηλώνεται σε περίπου 2 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη7,8,9 και συνήθως προσβάλλει νέους άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25 ετών και άνω10
Σχετικά με τη σεκουκινουμάμπη και την ιντερλευκίνη-17A (IL-17Α)
Η σεκουκινουμάμπη είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που εξουδετερώνει επιλεκτικά την κυκλοφορούσα IL-17A11. Πρόκειται για τον πρώτο αναστολέα της IL-17Α με θετικά αποτελέσματα Φάσης III για τη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας (ΨΑ) και της AΣ. Τα ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η IL-17A μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση της ανοσιακής αντίδρασης του οργανισμού στην ψωρίαση, την ΨΑ και την ΑΣ12.

Συνολικά, 50 χώρες έχουν εγκρίνει τη σεκουκινουμάμπη για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας και σε αυτές περιλαμβάνονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελβετία, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη είναι ο μοναδικός βιολογικός παράγοντας πρώτης γραμμής που έχει εγκριθεί για την συστηματική θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικους ασθενείς.

Στις ΗΠΑ, η σεκουκινουμάμπη έχει εγκριθεί για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικους ασθενείς που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία ή φωτοθεραπεία (θεραπεία με φως). Στην Ιαπωνία, η σεκουκινουμάμπη έχει εγκριθεί για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της μέτριας ως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας και επίσης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΨΑ. Στην Ευρώπη, η σεκουκινουμάμπη έχει εγκριθεί για τη θεραπεία της ΨΑ και AΣ. Η σεκουκινουμάμπη είναι μια ερευνητική θεραπεία στις ΗΠΑ για ΨΑ και ΑΣ.

Σχετικά με τον Συγγραφέα
- Το “’Έρρωσο… να είσαι γερός” είναι µια… αστραπή υγείας, περνάει µηνύµατα & πληροφορίες υποσυνείδητα αφού είναι γρήγορο και κατατοπιστικό. Ο τηλεθεατής δεν… προλαβαίνει ούτε να φοβηθεί, ούτε να κουραστεί… απλά και µόνο να ενηµερωθεί.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.