Ανεργία και κεντρική παιδική παχυσαρκία

Ανεργία και κεντρική παιδική παχυσαρκία

16/10/2015                                        14.00

 

Πόσο η ανεργία επηρεάζει την Κεντρική Παιδική Παχυσαρκία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής (Παρασκευή 16/10/2015) η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία ανακοινώνει τα στοιχεία για τη σχέση της ανεργίας με τις διαστάσεις της Κεντρικής Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα.

Ως κεντρικού τύπου παχυσαρκία στα παιδιά ορίζεται η συγκέντρωση σωματικού λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, η οποία λόγω της φλεγμονώδους φύσης του κοιλιακού λίπους μπορεί να επιφέρει σοβαρούς κινδύνους στην υγεία. Τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα αναφέρουν ότι η κεντρική παιδική παχυσαρκία αποτελεί ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου – σε σχέση με τη «γενική» παιδική παχυσαρκία – κυρίως για διαταραχές του μεταβολισμού και καρδιομεταβολικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων του σακχαρώδους διαβήτη και των καρδιαγγειακών νοσημάτων σε παιδιά.

Μελέτες σε παιδιά έδειξαν πράγματι ότι οι δείκτες της κεντρικής παχυσαρκίας συσχετίζονται ισχυρά με καρδιομεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων της υψηλής αρτηριακής πίεσης, της αντίστασης στην ινσουλίνη, των αυξημένων λιπιδίων του αίματος και δεικτών της υποκλινικής φλεγμονής.

Σε μεγάλη επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Αττικής προσδιορίστηκε η αλληλεπίδραση των διατροφικών συνηθειών και του κονωνικοοικονομικού επιπέδου (SES) των δήμων με την Κεντρική Παιδική Παχυσαρκία. Η συγκεκριμένη μελέτη διενεργήθηκε με επικεφαλής το διατροφολόγο κ. Δημήτρη Γρηγοράκη, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Λάμπρου Συντώση.

Για το σκοπό αυτό, στο νομό Αττικής σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, μελετήθηκαν οι μαθητές της 3ης δημοτικού που φοιτούσαν στα σχολεία της περιοχής κατά τις περιόδους 2008-09 και 2010-11. Στην πρώτη περίοδο το δείγμα αποτελούσαν 21.318 μαθητές (47,9% αγόρια και 52,1% κορίτσια, 62,2% του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού στην Αττική) με μέση τιμή ηλικίας=8,9 ετών+1,0 και τη δεύτερη 13.998 παιδιά (49,9% αγόρια και 50,1% κορίτσια, 39,7% του συνόλου του εν λόγω πληθυσμού), με τα ίδια ακριβώς ηλικιακά δεδομένα. Οι αναλύσεις έγιναν για το 2008-09, ένα κομβικό χρονικό σημείο για τη δημιουργία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (προ της οικονομικής κρίσης) και για το 2010-11 (λίγο μετά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης), προκειμένου να αξιολογηθεί η εμπλοκή τυχόν κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών στη διαχρονική τάση των διατροφικών συνηθειών και της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας. Η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας επιλέχθηκε επειδή αποτελείται από μια ετερογενή και εθνικά διαφοροποιημένη γεωγραφική περιοχή και περιλαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό (~35%) του συνολικού ελληνικού μαθητικού πληθυσμού. Ταυτόχρονα η περιοχή της Αττικής παρουσιάζει, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (26,8%) σε γεωγραφικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω σωματομετρήσεων και ενός ειδικού ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε με τη βοήθεια εκπαιδευμένων δασκάλων κατά τη διάρκεια και των δύο διαφορετικών περιόδων. Η κεντρική παιδική παχυσαρκία αξιολογήθηκε με τον δείκτη WHtR (λόγος της Περιμέτρου Μέσης / ύψος), σύμφωνα με την κατωφλικές τιμές που προτείνει ο IOTF για τις διάφορες κατηγορίες του ΔΜΣ και τον προσδιορισμό της τιμής του WHtR>0,5 (διεθνές κατωφλικό σημείο κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας). Για τη συλλογή των δεδομένων κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της απογραφής του 2011 της Εθνικής Στατιστικής Αρχής της Ελλάδας (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για το νομό Αττικής. Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου περιλάμβαναν το δείκτη πυκνότητας του πληθυσμού (αριθμός πληθυσμού ανά περιοχή του δήμου), το δείκτη γήρανσης (αριθμός ατόμων ≥ 60 ετών ανά εκατό άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών ανά 1.000 κατοίκους) και τον δείκτη της ανεργίας (άνεργος πληθυσμός ανά 1.000 άτομα εργατικού δυναμικού). Η μελέτη εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι (World Medical Association). Τέλος, η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με την έγκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χωρικής κατανομής των δεικτών του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, η υψηλή πυκνότητα πληθυσμού και ο υψηλότερος δείκτης γήρανσης παρατηρoύνται στο κέντρο της πόλης, ενώ και ο δείκτης της ανεργίας φαίνεται να αυξάνεται από το κέντρο προς τη δυτική πλευρά της πόλης. Συνολικά, η πιο κοινωνικά υποβαθμισμένη περιοχή με βάση τους προαναφερθέντες δείκτες του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου είναι το δυτικό τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.
Σύμφωνα με την πολυπαραγοντική ανάλυση των διατροφικών συνηθειών και του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, ο δείκτης ανεργίας στους δήμους της Αττικής συσχετίστηκε (αποκλειστικά) διαχρονικά και σημαντικά με τον αριθμό των παιδιών με κεντρική παχυσαρκία τόσο την περίοδο 2008-09 (r=0,44, p=0,001) όσο και το 2010-11 (r=0,43, p=0,001), κάτι το οποίο δεν συνέβη για τις επιμέρους διατροφικές συνήθειες, το δείκτη γήρανσης και το δείκτη πυκνότητας του πληθυσμού. Η διαχρονική κατανομή της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας σε συνδιασμό με την ανεργία στους δήμους της Αθήνας, τις χρονικές περιόδους 2008-09 και 2010-11 παρουσιάζεται στο

Στην περιοχή της πρωτεύουσας συνολικά, τα παχύσαρκα παιδιά με κεντρική παχυσαρκία που διέμεναν σε δήμους με χαμηλότερο SES ανέφεραν φτωχότερες διατροφικές συνήθειες, κυρίως σχετικά με τη συχνότητα γευμάτων και την ποιότητα αυτών, σε σύγκριση με τα συνομήλικα τους με μη κεντρική παχυσαρκία. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, δεδομένου ότι η σημερινή οικονομική κρίση αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω μεγέθυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του ποσοστού ανεργίας, με περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση του βάρους και τρόπου ζωής των παιδιών. Ο ισχυρός συσχετισμός του δείκτη ανεργίας με την κεντρική παιδική παχυσαρκία δημιουργεί έναν ιδιαίτερα έντονο προβληματισμό. Η σημερινή οικονομική κρίση στην Ελλάδα φαίνεται να τροποποιεί τα δεδομένα, τόσο της επίδρασης του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στην παιδική κεντρική παχυσαρκία, αλλά και του επιπολασμού αυτής, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της παρούσας μελέτης συγκαταλέγεται το υψηλό δείγμα των παιδιών που χρησιμοποιήθηκε. Η συγκεκριμένη μελέτη επίσης είναι μία από της πρώτες στον ελλαδικό χώρο που ερευνά διεξοδικά τη σχέση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου με την κεντρική παιδική κεντρική παχυσαρκία. Αντίθετα, ως επιδημιολογική μελέτη διέπεται από τους περιορισμούς των μελετών παρατήρησης, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας αιτιολογικών σχέσεων και της δυνατότητας γενίκευσης των αποτελεσμάτων.
Συμπερασματικά, ο δείκτης ανεργίας μίας περιοχής, βρέθηκε ως ο πιο σημαντικός προβλεπτικός παράγοντας της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας. Δυνητικά προγράμματα παρέμβασης θα πρέπει να στοχοποιήσουν τις περιοχές («εστίες») όπου διαπιστώνεται έντονο πρόβλημα παιδικής κεντρικής παχυσαρκίας. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να εστιάσουν στην διατροφική επιμόρφωση γονέων και παιδιών και να συμβάλλουν στην δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, ιδίως στις φτωχότερες γειτονιές, με στόχο την πρόληψη της κεντρικής παιδικής παχυσαρκίας προς όφελος της δημόσιας υγείας.

 

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://logodiatrofis.gr/-orac/2012-07-23-12-58-15/4099-deiktis-anergias-diaxronika-isxiros-provleptikos-paragontas-kentrikis-paidikis-paxisarkias

 

Εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 2015, η Επιστημονική Ομάδα «ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 διοργανώνουν ολοήμερη διαδραστική εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα: «Βελτιώνω τη διατροφή μου: Τρώω σωστά!»

 

Αναλυτικά:
• Από το πρωί της Παρασκευής (16/10) οι ειδικοί της Επιστημονικής Ομάδας «ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με επικεφαλής τον διατροφολόγο κ. Δημήτρη Γρηγοράκη θα βρίσκονται στον Πεζόδρομο της οδού Δελφών στο Κολωνάκι για να ενημερώνουν σχετικά με τα οφέλη της σωστής και ποιοτικής διατροφής στην υγεία μικρών και μεγάλων.
• Το ίδιο βράδυ θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις εκλεκτών επιστημόνων. Μεταξύ άλλων μιλήσουν οι: Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης Πρόεδρος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, Σόφη Πασχάλη Γυμνάστρια, Δρ. Καλλιόπη Γκούσκου Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Στη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ανακοινωθούν για 1η φορά, ολοκληρωμένα ερευνητικά Επιστημονικά Δεδομένα (πρόσφατα δημοσιευμένα από το Δρ. Δ. Γρηγοράκη στο έγκυρο διεθνές περιοδικό European Journal of Nutrition) σχετικά με τις δραματικές διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο της Κεντρικής Παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες στην Ελλάδα.

Σχετικά με τον Συγγραφέα
- Το “’Έρρωσο… να είσαι γερός” είναι µια… αστραπή υγείας, περνάει µηνύµατα & πληροφορίες υποσυνείδητα αφού είναι γρήγορο και κατατοπιστικό. Ο τηλεθεατής δεν… προλαβαίνει ούτε να φοβηθεί, ούτε να κουραστεί… απλά και µόνο να ενηµερωθεί.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.