Προτάσεις ΣΦΕΕ για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

Προτάσεις ΣΦΕΕ για ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας

21/3/2016                                                                                                     9.50

 

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και υψηλόβαθμων στελεχών της Αντιπολίτευσης και του Κλάδου της Υγείας, πραγματοποιήθηκε το δείπνο εργασίας από το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με θέμα «το Φάρμακο: για ένα βιώσιμο Σύστημα Δημόσιας Υγείας, για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας», στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου αναπτύχθηκαν οι θέσεις του ΣΦΕΕ αναφορικά με τα κρίσιμα ζητήματα του τομέα της Υγείας και τους τρόπους με τους οποίους η φαρμακοβιομηχανία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα.

Ο κ. Μπασκόζος αναφερόμενος στη σημασία του Κλάδου του φαρμάκου στην Εθνική οικονομία, τόνισε ότι η βιωσιμότητα του συστήματος σήμερα απαιτεί ολοκληρωμένες, συντονισμένες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε μια σειρά από μεταβλητές κι αυτό γίνεται υπό συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, εξαιτίας της αδράνειας του παρελθόντος. Παράλληλα, σημείωσε ότι με τον ΣΦΕΕ έχουν κοινές προτεραιότητες, όπως η ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε καινοτόμες θεραπείες, η βελτίωση των δομών και των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), η διατήρηση αλλά, κυρίως, η επιστροφή του επιστημονικού δυναμικού στη χώρα, ώστε να ανακοπεί το φαινόμενο ‘brain drain’, ενώ κύριο μέλημα του Υπουργείου, αποτελεί η προστασία των οικονομικά αδυνάτων και ανασφάλιστων.

Ακόμη, υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί έμφαση σε πολιτικές και δράσεις, οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την έρευνα (συμπεριλαμβανομένης και της κλινικής έρευνας), ενώ ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, σημείωσε ότι «στόχος της Πολιτείας είναι ο εξορθολογισμός του μηχανισμού του rebate. Θέλουμε ένα σύστημα απλό, δίκαιο και σταθερό, που θα εφαρμόζεται με διαφάνεια και θα εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για τις εταιρείες του Κλάδου».

Η κα Τζάκρη από τη πλευρά της, χαρακτήρισε τον Κλάδο ως έναν από τους πιο σημαντικούς για την ελληνική οικονομία, ενημερώνοντας ότι το κράτος έχει προχωρήσει σε μελέτη για τη στήριξή του και την αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν, προκειμένου να καμφθούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος, να αμβλυνθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις που φέρει η οικονομική κρίση και να υπάρξει ένας υγιής ανταγωνισμός με διατήρηση των θέσεων εργασίας και συνεργασία μεταξύ ελληνικών και διεθνών εταιριών, τα οφέλη της οποίας εκτιμώνται ότι θα φανούν βραχυπρόθεσμα.

Την επένδυση στην έρευνα και τη καινοτομία του Κλάδου του φαρμάκου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας, ο οποίος με παραδείγματα ανάδειξε τη θετική επίδραση των κλινικών μελετών σε χώρες όπως το Βέλγιο και την Ισπανία, όπου σημειώθηκε αύξηση των επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη αλλά και σε θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο ΣΦΕΕ υπολογίζει στα επόμενα τρία χρόνια, με την ύπαρξη κατάλληλων προϋποθέσεων, όπως είναι ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον ανάπτυξης και με τη θεσμική συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και Κυβέρνησης, οι επενδύσεις στις κλινικές μελέτες μπορούν να τριπλασιαστούν, αποφέροντας 240 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, από 80 που είναι σήμερα. Βασική στρατηγική στόχευση της Πολιτείας πρέπει να είναι η υποστήριξη των δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι άκρως ενισχυτικά για την Εθνική οικονομία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, την παραγωγή νέων ελληνικών φαρμάκων και τη συνεργασία ελληνικών και διεθνών εταιριών.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλης Αποστολίδης, υπογράμμισε τις τεράστιες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε όλα τα επίπεδα, τη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και του ΑΕΠ, την αύξηση της ανεργίας και την εμφάνιση όλων και περισσότερων ασθενειών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις τεράστιες επιπτώσεις των φοροεισπρακτικών μέτρων που έχει επιβάλλει η Πολιτεία με αποτέλεσμα 1 στα 4 φάρμακα να είναι δωρεάν προσφερόμενο από τη φαρμακοβιομηχανία. Ιδιαίτερα στάθηκε στο γεγονός ότι η Πολιτεία πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στην ανακούφιση των επειγόντων προβλημάτων που σχετίζονται με την περίθαλψη των προσφύγων, αλλά και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Ο ΣΦΕΕ και τα μέλη του, έχοντας πάντα στον πυρήνα της δραστηριότητάς του τον άνθρωπο, συνέβαλε ουσιαστικά με τη δωρεά 40.000 φαρμάκων στους πρόσφυγες, δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξή του. Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του φαρμακευτικού Κλάδου , αποτελεί μέρος της λύσης στην οικονομική κρίση που διανύουμε.

Η καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση των ανασφάλιστων ασθενών στα φάρμακα, καθώς και η διασφάλιση εμβολίων για λόγους πρόληψης, μέσα από ένα θεσμοθετημένο ειδικό κονδύλι, οι διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας, η σύνδεση της καινοτομίας με την παραγωγή και η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου, είναι κάποιες από τις στρατηγικές μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει ο ΣΦΕΕ.

Τέλος, ο κύριος Αποστολίδης εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίησή του αναφορικά με τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή του Νόμου περί Δημοσιοποίησης που αποτελεί ένα βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της φαρμακευτικής βιομηχανίας και της ιατρικής κοινότητας. Η δημοσιοποίηση εκπαιδευτικών παροχών προς τους επαγγελματίες υγείας αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του Κλάδου.

Σχετικά με τον Συγγραφέα
- Το “’Έρρωσο… να είσαι γερός” είναι µια… αστραπή υγείας, περνάει µηνύµατα & πληροφορίες υποσυνείδητα αφού είναι γρήγορο και κατατοπιστικό. Ο τηλεθεατής δεν… προλαβαίνει ούτε να φοβηθεί, ούτε να κουραστεί… απλά και µόνο να ενηµερωθεί.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.