Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της LDL χοληστερόλης

Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση της LDL χοληστερόλης

17/2/2016                                                                                                          11.40

Τα επαναστατικά αποτελέσματα της μελέτης – ορόσημο IMPROVE-IT, που απέδειξε ότι η μείωση της LDL χοληστερόλης από χαμηλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τη χρήση εζετιμίμπης ως μονοθεραπεία ή και σε συνδυασμό με άλλες στατίνες, έχει ευεργετικά αποτελέσματα στη μείωση του Καρδιαγγειακού κινδύνου, ήρθε να επικυρώσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ – European Medicines Agency).

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση της MSD, γνωστής και ως Merck & Co., Inc., Kenilowrth, NJ, USA, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, ο EMA ενέκρινε νέα ένδειξη για την εζετιμίμπη – όταν συγχορηγείται με στατίνη – και τους συνδυασμούς εξετιμίμπης – σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης για τη μείωση του κινδύνου Καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ασθενείς με Στεφανιαία Καρδιακή Νόσο και ιστορικό Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου.

«Οι νέες ενδείξεις της εζετιμίμπης καθώς και των συνδυασμών εζετιμίμπης – σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης – ατορβαστατίνης καταδεικνύουν την αξία των συνεχιζόμενων προσπαθειών της MSD για την πρόοδο στην φροντίδα του καρδιαγγειακού συστήματος. Επειδή πολλοί ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΚΝ) συνεχίζουν να εμφανίζουν καρδιαγγειακά συμβάματα, ακόμα και όταν λαμβάνουν θεραπεία με στατίνες, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική ιατρική ανάγκη.

Η IMPROVE-IT συνενώνει μία μακρά σειρά μελετών μεγάλης κλίμακας από την MSD σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα αποτελέσματα της IMPROVE-IT προσδιορίζουν τα οφέλη της εζετιμίμπης στη βελτίωση της έκβασης των καρδιαγγειακών νοσημάτων στους κατάλληλους ασθενείς», δήλωσε ο κ. Λάζαρος Πουγγίας , MD, PhD, Ιατρικός Διευθυντής MSD Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας.
Στοιχεία από την μελέτη IMPROVE-IT τα οποία Υποστηρίζουν τη Μείωση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Η IMPROVE-IT (IMProved Reduction of Outcomes [Βελτιστοποιημένη Ελάττωση Συμβαμάτων]: VYTORIN Efficacy International Trial [Διεθνής Κλινική Μελέτη Αποτελεσματικότητας]), διενεργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας Θρομβόλυσης σε Έμφραγμα του Μυοκαρδίου [Thrombolysis In Myocardial Infarction (TIMI) Study Group] του Brigham και από το Women’s Hospital, το Duke Clinical Research Institute και την MSD. Η IMPROVE-IT αποτέλεσε μία διεθνή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή μελέτη σύγκρισης με ενεργό παράγοντα 18.144 ασθενών υψηλού κινδύνου με Οξύ Στεφανιαίο Νόσημα (ΟΣΝ), συμπεριλαμβανομένης της ασταθούς στηθάγχης (ΑΣ), του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) χωρίς ανάσπαση του τμήματος ST και του Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου (ΟΕΜ) με ανάσπαση του τμήματος ST.

Η μελέτη αξιολόγησε την επίπτωση/συχνότητα των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια, του μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, του μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου, της νέας νοσηλείας για οξύ στεφανιαίο νόσημα ή της στεφανιαίας επαναγγείωσης (η οποία προκύπτει 30 ημέρες ή αργότερα από το αρχικό σύμβαμα), σε ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζονταν με συνδυασμό σιμβαστατίνης και εζετιμίμπης σε σύγκριση με ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζονταν μόνο με σιμβαστατίνη.
Σε όλους τους ασθενείς αρχικά χορηγήθηκε είτε συνδυασμός εζετιμίμπης και σιμβαστατίνης σε δοσολογία 10/40 mg , είτε μόνο σιμβαστατίνη 40 mg.

Πριν την τροποποίηση του πρωτοκόλλου το 2011, η δοσολογία μπορούσε να τιτλοποιηθεί σε 10/80 mg εζετιμίμπης/σιμβαστατίνης ή 80 mg σιμβαστατίνης, εάν διαδοχικές μετρήσεις των επιπέδων της LDL Χοληστερόλης ξεπερνούσαν τα 79 mg/dL. Η μελέτη συμπεριέλαβε ασθενείς εντός 10 ημερών από τη νοσηλεία τους για Οξύ Στεφανιαίο Νόσημα (OΣΝ), οι οποίοι διέτρεχαν αρκετά υψηλό κίνδυνο, σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στο πρωτόκολλο και οι οποίοι είχαν αρχικά επίπεδα LDL-χοληστερόλης ≤125 mg/dL χωρίς προηγούμενη υπολιπιδαιμική θεραπεία, είτε <100 mg/dL εάν είχαν λάβει προηγουμένως υπολιπιδαιμική θεραπεία, όχι όμως ισχυρότερη από 40 mg σιμβαστατίνης ημερησίως. Οι περιορισμοί για τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης κατά την ένταξη στη μελέτη, σχεδιάστηκαν για να ενταχθούν σε αυτήν ασθενείς οι οποίοι αναμενόταν ευλόγως να επιτύχουν επίπεδα LDL χοληστερόλης 70 mg/dL ή λιγότερο, στην ομάδα μελέτης χορήγησης μόνο με σιμβαστατίνη, επίπεδα τα οποία αποτέλεσαν το συνιστώμενο στόχο επιλογής, όπως αυτός τέθηκε στην επικαιροποίηση του 2004 του Πίνακα Κατευθυντήριων Οδηγών Αντιμετώπισης Ενηλίκων 3 [Adult Treatment Panel (ATP) III guidelines].

Μεταξύ των ασθενών στους οποίους διενεργήθηκαν εξετάσεις αίματος για τη διάρκεια ενός έτους, τα μέσα επίπεδα LDL χοληστερόλης τα οποία επετεύχθησαν στην ομάδα που έλαβε σιμβαστατίνη ως μονοθεραπεία ήταν 69,9 mg/dl και στην ομάδα που έλαβε συνδυασμό εζετιμίμπης με σιμβαστατίνη 53,2 mg/dl. Αυτή η διαφορά των επιπέδων χοληστερόλης κατά 16.7 mg/dl (P<0.001) σημαίνει 24% περαιτέρω ελάττωσης των επιπέδων της LDL χοληστερόλης, οφειλόμενης στην εζετιμίμπη, σε σχέση με τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης με την σιμβαστατίνη ως μονοθεραπεία.

Στη μέση διάρκεια παρακολούθησης των 6 ετών, η IMPROVE-IT κατέδειξε μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 6.4% στο σύνθετο πρωτεύον τελικό σημείο των μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Το πρωτεύον τελικό σημείο ήταν στο 32.7% στην ομάδα που έλαβε συνδυασμό εζετιμίμπης με σιμβαστατίνη και 34.7% στην ομάδα που έλαβε σιμβαστατίνης ως μονοθεραπεία στα 7 έτη (Αναλογία Κινδύνου (Hazard Ratio) 0.936, 95% CI, 0.887-0.988; p=0.016). Αυτά τα αποτελέσματα, σχετιζόμενα με την αποτελεσματικότητα, ακολούθησαν και συσχετίσθηκαν με μείωση της τάξεως του 13% στα μη θανατηφόρα εμφράγματα του μυοκαρδίου και 20% μείωση στα μη θανατηφόρα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια.

 

Σχετικά με τον Συγγραφέα
- Το “’Έρρωσο… να είσαι γερός” είναι µια… αστραπή υγείας, περνάει µηνύµατα & πληροφορίες υποσυνείδητα αφού είναι γρήγορο και κατατοπιστικό. Ο τηλεθεατής δεν… προλαβαίνει ούτε να φοβηθεί, ούτε να κουραστεί… απλά και µόνο να ενηµερωθεί.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *